Adatkezelési tájékoztató

Hírlevél küldése során kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Belénk fektetetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

Az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; cégjegyzékszám: 01-09-680068; „Euro-Mall”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általad megadott hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adataidat.

1           Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A felvett személyes adatok kezelésére az Euro-Mall jogosult. Az Euro-Mall adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

2           Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Euro-Mall a személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.

          Személyes adatok címzettjei

A hírlevélküldés céljából rögzített személyes adatokhoz a következő adatfeldolgozók férnek hozzá:

 • a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2; cégjegyzékszám: 01-10-046307) foglalkoztatott marketing manager;
 • a Globalplaza Hirdetés-szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 1135 Budapest, Palóc u 3. IV. em. 5; cégjegyzékszám: 01-09-731103) a Shopmark bevásárlóközpont honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai.

          Az adatkezelés időtartama

Az Euro-Mall a személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig kezeli.

          Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

5.1 Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhetsz az Euro-Malltól arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataidat.

Ha az Euro-Mall kezeli a személyes adataidat, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az személyes adataid törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jogod, valamint a személyes adataid kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Euro-Mall a kezelt személyes adataid másolatát – kérésed esetén – az rendelkezésedre bocsátja.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy az Euro-Malltól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat vagy egészítse ki a  hiányos személyes adataidat.

5.3 Törléshez való jog

Az Euro-Mall a kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.

Az Euro-Mall a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Euro-Mallra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Euro-Mallra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az Euro-Mall indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha (i) az Euro-Mallnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az Euro-Mall jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted az Euro-Mallt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Euro-Mall a személyes adatok tárolása kivételével csak a  hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzed, (iii) az Euro-Mallnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Te jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv)  tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból.

Az Euro-Mall az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat a feloldást megelőzően.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az Euro-Mall rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

6           Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Ha úgy gondolod, hogy az Euro-Mall megsértette a jogaidat a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: info@shopmark.hu , + 36 20 823-8645 .

6.2 A személyes adatokra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:                1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                           +36 1 391-1400

Fax:                                 +36 1 391-1410

E-mail cím:                      ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.

Shopmark Magazin nyereményjáték

Shopmark Magazin nyereményjáték

Tovább
Sütik és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató

Sütik és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató

Tovább

Shopmark hírlevél


Regisztrálj hírlevelünkre és értesülj elsőként a Shopmark újdonságairól és akcióiról!

Hírlevél feliratkozás

Shopmark Wekerle

Nyitva tartás

Parkolás

 • Amíg a parkolóban munkálatok zajlanak, a parkolás visszavonásig ingyenes.

Megközelítés

 • Autóbusz 66, 66E, 84E, 89E, 99, 123, 123A, 194, 199, 294E
 • Villamos 42, 50, 52
 • Metró M3

Információ

Cím

 • 1191
 • Budapest
 • Üllői út
 • 201.
 • Térkép