nyereményjáték szabályzat

A „sho-ho-ho-HOPMARK” nyereményjáték

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021.december 04.

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

1.      A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE

 

1.1.   A „Sho-ho-ho” nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Shopmark bevásárlóközpontot üzemeltető EURO-MALL Kft. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.  cégjegyzékszám: 01-09-680068; adószám: 11858807241; kapcsolat info@shopmark.hu) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.   A Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos egyes marketing és szervezési feladatokat a Szervező által igénybe vett marketing ügynökség, a Karma Kreatív Stúdió Kft. (székhelye: 8000, Székesfehérvár, Alvinczi u. 44., cégjegyzékszáma: 07-09-019-899 (a továbbiakban: „Ügynökség”) végzi.

 

2.   A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

 

2.1.   A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy (fogyasztó), aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a játék kezdetéig, azaz 2021. december 04. napjáig betöltötte a 18. életétévét (a továbbiakban: „Résztvevő”).

 

2.2.   A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nyereményjátékot lebonyolító Szervező, valamint Ügynökség vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint e személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint hozzátartozói.

 

2.3.   Amennyiben a Nyereményjáték pontos személyes adatokat követel meg, akkor a Résztvevő által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosság igazolására alkalmas okmányban szereplő adatokkal.

 

2.4.   A 2.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban csak és kizárólag a Ptk.-ban meghatározott természetes személyek, mint fogyasztók vehetnek részt.

 

3.   A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS IDŐTARTAMA

 

3.1.   A Nyereményjáték 2021. december 04. napján tart. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően történt részvételi szándék - azaz a feltételek teljesítése - érvénytelen, az nem jogosít fel a Nyereményjátékban való részvételre.

 

3.2.   A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan a jelen Szabályzat 2.1. pontban meghatározott személy, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz:

 

a)      A nyereményjáték időtartama alatt a Shopmark Bevásárlóközpont, a játékban résztvevő  üzleteiben 8000 Ft értékhatár felett vásárol, a vásárlást igazoló blokkal Shopmark földszintjén az Interspar előtt, elhelyezett installációnál található hostess pultnál 11 és 19 óra között regisztrál a játékra. A regisztráció során a játékos válaszol a hosztesz által feltett kérdésekre.

b)     A játék menete a következő: a résztvevő a regisztrációt követően a kihelyezett szerencsekereket megpörgeti és amilyen szimbólumon az megáll, azok közül a szekrényajtók közül választhat egyet. Ezt követően a hostess a megfelelő szekrényajtót a játékos előtt kinyitja, és mögötte található ajándékot átadja. Amennyiben a játékos a NEM NYERT mezőt pörgeti ki, akkor Shopmark marketing szóróanyaggal távozik.

c)      Egy blokk csak egy játékra jogosít fel, függetlenül annak értékétől; a 8000 Ft érték többszöröse egy blokkon nem jelent több alkalmat a játékra.

d)     A rendelkezésre álló ajándéktárgyak száma limitált, ezért egyéni vásárlóként maximum kettő, családonként is maximum 2 blokk érvényesíthető egy napon belül.

e)      Csak azok a blokkok vesznek részt a játékban, amelyek a játék napjain a Shopmark bevásárlóközpont nyereményjátékban résztvevő üzleteiben történt vásárlást igazolják. 

 

 

4.   NYEREMÉNY

 

4.1.   A Nyereményjátékban a játék napján  érvényesen résztvevők mindegyike garantált nyereményt kap, melyek az alábbiak közül kerülnek ki:

-        250 db 2000 Ft értékű Shopmark Nyereményutalvány

-        200 db 5000 Ft értékű Shopmark Nyereményutalvány

-        2 db 10000 Ft értékű Shopmark Nyereményutalvány

-         120 db SHOPMARK szóró ajándék

4.2.   A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereménytárgyak listáját megváltoztassa, bővítse vagy összevonja.

4.3.   A kihúzott nyeremények nem elcserélhetők, azok értéke készpénzben vagy utalványban nem helyettesíthető.

 

 

5.   KÖLTSÉGEKKEL, ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

5.1.   A Nyereményjátékhoz esetlegesen kapcsolódó adózási (pl. SZJA, nyereményadó) kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény átadása és az ezzel esetlegesen kapcsolatos adózási költségen felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettség nem terheli, és nem terhelheti.

 

6.   ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

6.1.   A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről az „Adatvédelmi tájékoztató: „SHO-HO-HO” elnevezésű dokumentumban tájékozódhat.

 

6.2.   A Shopmark jogi kötelezettségeinek teljesítéshez a Résztvevő a fenti tájékoztatónak megfelelően köteles az adatait megadni.

 

7.   VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1.   Szervező fenntartja a jogot, hogy egy esetleges vis maior esemény esetén a Nyereményjátékot megszünteti vagy módosítja. Szervező a vis maior keretébe sorolja azt az esetet is, ha a lebonyolításhoz szükséges jogi keretek megváltoznak, illetve, ha a Szervezéssel kapcsolatos költségek olyan mértékben megemelkednek, amelyek alapján már nem áll érdekében a Nyereményjáték megszervezése. Szervező és Ügynökség a Vis Maior keretébe sorolja azon esetet is amennyiben valamely közreműködő az előzetes vállalását nem teljesíti.

 

7.2.   A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről manipulációt, tömegesen generált részvételek létrehozását, valótlan regisztrációt észleli, illetve a Nyereményjáték szellemével összeférhetetlen vagy azt sértő minden más egyéb magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

 

7.3.   A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.4.   Szervező jogában áll a Nyereményjáték adatait, feltételeit és időtartamát módosítani, és ezt a www.shopmark.hu internetes oldalon Shopmark Facebook, Instagram oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni. Ezen módosítás a közzétételtől számít hatályosnak. A Nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes.

 

7.5.   Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság döntésére bízzák.

 

 

Budapest, 2021. november 25.

EURO-MALL Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság


 

1.      számú melléklet:

A nyereményjátékba nem regisztrálható blokkot vagy számlát kiállító üzletek listája

 

-        Interspar

-        Spar to Go

-        Szerencsejáték

-        Exclusive Change

-        Magyar Posta

-        Gruber Travel

-        Vodafone

-        Telenor

-        Telekom

-        Digi

-        Benu

-        Media Markt

-        UniCredit Bank